Kontakt oss

Kontakt oss på e-mail adressen pjnorge@yahoo.no om du har spørsmå l og kommentarer eller om du vil legges til vå r e-post liste.
Vi forstår norsk, engelsk, spansk og portugesisk!