Velkommen til foreningen

Progressiv Jødedom i Norge

Foreningen Progressiv Jødedom i Norge (PJN) er et sosialt og kulturelt møtested for alle i Norge som ønsker å delta i en jødedom som er egalitærisk, hvor alle, uansett kjønn og seksuell legning, står likestilt i fellesskapet.

Alle som føler en tilknytning til jødedom er velkomne.

Våre aktiviteter inkluderer feiring av Shabbat med pot luck (spleisefest) middag, vanligvis på den siste fredag i hver måned, og samlinger for å feire jødiske høytider. Vi har også en gruppe som treffes en gang i uka for å diskutere ukens parasha(ukentlig Torah-lesing).

Vi arbeider med å organisere flere aktiviteter og mottar gjerne forslag fra deg.
Se under “Program”.